Babička jde do soukromého domova, kde musí mít min. II. stupeň příspěvku na péči. Má I., tak doplácíme. Je to v pořádku?

Odpověď na dotaz ze dne 13. dubna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, babička by měla kvůli zhoršení samostatnosti nastoupit do soukromého domova po seniory. Co nás ale překvapilo bylo, že musíme doplácet (i když zálohově) příspěvek na péči. Babička má I. stupeň, žádá se o II., ale zařízení uvedlo, že všichni klienti musí mít alespoň II., kdo nemá, za toho musí doplácet rodina, které se to pak případně a několi měsíců vrátí, když stát zařízení pošle peníze na II. stupeň. Je toto košer? Děkuji.
Sang
Vaše babička nastoupila kvůli zhoršení své soběstačnosti do soukromého domova pro seniory. Překvapuje Vás, že jako rodina musíte doplácet na její péči rozdíl mezi stupněm příspěvku na péči, který jí byl přiznán a stupněm, který požaduje toto zařízení, byť se jedná o platbu zálohovou, která Vám bude po přiznání požadovaného stupně vrácena.

Dobrý den, pane Sangu,

aby domov pro seniory jako poskytovatel služby mohl pro Vaší babičku vykonávat potřebné základní činnosti, které je povinen ze zákona poskytovat, musí finanční prostředky někde získat. Buď je získá od státu (příspěvek na péči) nebo pokud nejsou dostatečné i z doplatku od klienta/rodiny.

Podle § 73, zákona o sociálních službách, se při poskytování pobytových služeb v domovech pro seniory úhrada za péči stanoví ve výši přiznaného příspěvku (příspěvku na péči). Stanovenou úhradu za péči pro klienta, který ještě nemá příspěvek přiznán, nebo sice má, ale v nižším stupni, a současně s ním poskytovatel uzavřel smlouvu na základě vyhodnocené potřeby péče, pobytové služby je proto nutné také vyčíslit na základě provedené kalkulace nákladů jednotlivých poskytovaných činností (úkonů) služby. Sám uvádíte, že se babičce zhoršila samostatnost. Je tedy pravděpodobné, že i domov vyhodnotil její potřeby, které odpovídají rozsahu druhého stupně pomoci.

Předpokládám, že je způsob úhrady zálohově upraven smluvně nebo srozumitelnými vnitřními předpisy tak, aby bylo zřejmé, podle jakých pravidel poskytovatel postupuje. Poté, co bude příspěvek na péči přiznán, měl by poskytovatel služby následně provést vyrovnání úhrady účtované péče se skutečnou výší přiznaného příspěvku na péči tak, že klient/rodina péči za uplynulé měsíce (za které příspěvek na péči náleží) doplatí nebo naopak poskytovatel vrátí přeplatek.

Postup tohoto soukromého domova pro seniory bych tedy klidně nazval Vámi použitým slovem „košer“.

Srdečně

Oldřich Hanibal