Stáňa
  (kontaktovat autora příběhu)
7. září 2015
Prognóza

Zkušenosti středoškoláků s umíráním

Na základě tohoto webu o umírání jsme udělali na našem gymnáziu malý průzkum (jako ročníkovou práci 4 studentek k předmětu Základy společenských věd) o tom, jaké mají naši vrstevníci zkušenosti s umíráním někoho blízkého (většinou to byli prarodiče nebo pradědeček, prababička). Ze začátku se nikdo moc neměl k nějaké podrobné odpovědi. Po chvilce se ale hodně lidí rozpovídalo o tom, jak chodili za babičkou do nemocnice nebo jak se máma doma starala o svoji matku nebo babičku a podobně. Zjistili jsme mimo jiné, že i ti největší drsňáci, co by to do nich nikdo neřekl, přemýšleli o smrti, o umírání, o tom, co je po smrti, o tom, jak mírnit bolest a jestli babička trpěla nebo netrpěla, jaký to všechno mělo smysl a taky, jak se postaví ke smrti oni, až smrt přijde. Chtěla bych povzbudit i jiné středoškoláky k podobnému průzkumu. Chtěla bych taky vědět, jestli někde na nějaké střední škole někdo něco podobného nedělal. Bylo by zajímavé ty výsledky porovnat. Díky - Stáňa

353 lidé vyjádřili účast.
Hanáková Marta
15. září 2005
Dobrý den.
Jako budoucí pedagog musím říci, že se mi váš projekt velmi líbí, myslím si, že je potřeba, aby mladí lidé přemýšleli o stáří a o smrti, zejména když média prosazují kult mládí.Bohužel nyní nemám řádnou třídu, ale určitě jednou tento nápad v hodinách využiji.
Přeji hodně štěstí do života.
Hanáková Marta