Nancy English, PhD. | foto: Linda Tichotová Fryčová
S Nancy English o změnách v paliativní péči v USA za posledních 20 let, kulturních tradicích i fenoménu Death Cafe.

Portál Umírání.cz

Informační, poradenský a diskusní web provozovaný domácím hospicem Cesta domů, jehož smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace  –  jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký.