29

Tělesné změny

Tělesné obtíže provázející umírání – především bolest – se dají účinně léčit. Dobrá péče o tělo může významně ovlivnit prožívání posledních dní.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 24. 9. 2015

Bolest

Dnes je možné zajistit skoro pro všechny lidi v poslední fázi života prostředky zmírňující bolest. Léčba bolesti opioidy umožňuje většinou osvobození od bolesti při zachovaném vědomí. Je třeba překonat strach z morfia a dalších opioidů, který je široce rozšířen. Moderní léčba bolesti tyto léky používá s jasným cílem: zachovat co nejvyšší kvalitu života umírajícího až do konce. Lékaři vzdělaní v paliativní péči s těmito léky dokáží zacházet velmi citlivě, vyvažují jejich účinek proti bolesti s nežádoucími účinky (dočasná spavost, zácpa apod.), a pokud bolest odezní, mohou bez obtíží tyto léky zase vysadit. Uvědomte si, že umírajícímu zbývá krátký čas a zaslouží si jej žít bez bolesti, která by jej vyčerpávala.

Péče o pokožku

Jak z lékařského hlediska, tak také ke spokojenosti nemocného je důležité, aby byla maximální pozornost věnovaná pokožce umírajícího, aby bylo zajištěno vhodné polohování. Je dobré střídat polohu na boku a zádech, vždy ale jen tak často, jak je nemocnému příjemné. Pokud se sám neudrží, je možné jej šetrně vypodložit, aby setrval v požadované poloze na boku. Dbejte na to, aby riziková místa, ohrožená vznikem proleženin, byla chráněna před tlakem vypodložením měkkými polštáři nebo molitanovými podložkami. Všechno dělejte po dohodě s nemocným, aby se mu leželo dobře a časté polohování jej nevyčerpávalo a nepůsobilo mu bolest.
Pokožku nemocného udržujte čistou a suchou, hlavně v místech, která jsou pocením a nebo jinými sekrety ohrožena. Je to například oblast genitálií, místa pod prsy a jiné kožní záhyby. Pokožka pravidelně ošetřovaná a chráněná vhodným krémem je odolnější proti vzniku proleženin, otlaků a opruzenin.

Teplota

Mění se tělesná teplota: ruce a nohy mohou být studenější kvůli zhoršenému prokrvení. Můžete zkusit udržet tělesnou teplotu použitím ponožek nebo ohřívacích lahví. Pokud umírající má naopak vyšší teplotu, potom jsou příjemné slabé přikrývky nebo jen prostěradlo či samotný povlak. Někdy může udělat dobře studený obklad na čelo nebo do třísel. Horečka v tomto stádiu bývá známkou selhání termoregulačního centra, ne zápalu plic či nějaké jiné infekce.

Dech

Často se mění dech: může být rychlejší, velmi povrchní (až 40 dechů za minutu) nebo mnohem pomalejší, s dlouhými přestávkami mezi nádechy, kdy se stále znovu zdá, že je to nádech poslední. Někdy umírající hlasitě vzdychne při výdechu. Dech také může být zcela nepravidelný. V hrdle může vzniknout chrčení nebo „kloktání“ v důsledku vyměšování hlenů, které už nemocný nemůže vykašlat. Pro vás to může být velmi nepříjemný zvuk, protože máte pocit, že se umírající každou chvíli udusí. Je však důležité vědět, že vám je to daleko nepříjemnější než jemu. Jeho to většinou neobtěžuje, můžete se o tom přesvědčit z jeho jemných náznaků. Pokud jej něco trápí, třeba bolest, poznáte to podle mimiky či drobných gest. Změny dechu přicházejí a odcházejí. Člověk může poměrně dlouho dýchat tak, jako by každý dech byl poslední.

Obvykle může být pro umírajícího ulehčením, když mu zvýšíte polohu hlavy nebo horní části těla či jej otočíte na bok. Hlava by neměla být v záklonu. Pomůže také, když zajistíte dobré větrání místnosti a vlhčíte vzduch.

Pro doprovázející může být bolestné a znepokojivé, když nasloucháte nepravidelnému dýchání. Důležité je, abyste sami zhluboka a pravidelně dýchali a občas opustili místnost, abyste nabrali síly. Snad vám může v této souvislosti pomoci srovnání s porodními bolestmi a zvláštním způsobem dýchání, které používají ženy při porodu, aby si ulevily.


Pokračujte ve čtení

 • 39
  Komunikace s umírajícímUmírající ztrácí spojení s přítomným světem. Někdy nepoznává své blízké, může se zdát, že mluví z cesty. Nesnažte se mu vymluvit jeho novou realitu, ale naopak se do ní zapojte.
 • 49
  Jídlo a pitíSpolu se vším ostatním se mění i přání umírajícího v souvislosti s jídlem a pitím. Prvního se nedožaduje téměř vůbec, druhé naopak často velmi potřebuje.
 • 59
  Poslední chvíleMomenty bezprostředně před smrtí mají svá specifika. Často můžeme pohledem či pohmatem pozorovat zřetelné změny. Někdy přichází kóma a také momenty klidu a pokoje.
 • 69
  Bezprostředně po smrtiI chvíle po smrti našeho blízkého mají svůj řád, kterého se můžete držet – ten se týká jak péče o tělo zemřelého, tak způsobu, jak se se zemřelým těsně po smrti rozloučíte.
 • 79
  Co prožívají pečující?Péče o umírající přináší řadu pocitů a situací, které mohou být velmi vysilující. Doprovázející by neměli zapomínat na svoje potřeby a umět si říct o pomoc.
 • 89
  Jak být nablízku pečujícímPokud někdo ve vašem okolí pečuje o své blízké, jistě ocení vaší podporu. Pomůže, když ví, že se na vás může obrátit s prosbou o pomoc a že jste připraveni mu naslouchat.
 • 99
  Jak být nablízku pozůstalým?Když váš známý dojde na konec období pečování, stále vás potřebuje. Trochu jinak, ale o nic méně.