1415

Omdlévání

Omdlení je dočasná ztráta vědomí (na pouhých několik vteřin nebo několik minut). Přibližně 33 % lidí někdy omdlí.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 14. 6. 2016

Pokud omdlíte, ztrácíte kontrolu nad svaly a můžete spadnout. Většina lidí se z omdlení rychle a zcela vzpamatuje.

Obvykle k tomu dochází, když vám náhle klesne krevní tlak, v důsledku čehož se zmenší proudění krve do mozku. Omdlít můžete také v případě, že se do mozku s krví nedostává dostatek kyslíku.

Tento problém může vyvolat mnoho léků tlumících bolest užívaných při léčbě rakoviny, mimo jiné morfium a kodein.

K omdlení může také dojít v důsledku jiných vedlejších účinků léčby, jako například dehydratace a srdečních potíží.

Jak si poradit s omdléváním

Omdlení obvykle není vážné. Pokud ovšem omdlíte, je přesto důležité tento problém konzultovat s vaším lékařem, abyste zjistili, proč k tomu došlo. Jestliže to způsobily léky, mohli byste je nahradit jiným přípravkem tlumícím bolest.

Tipy pro situace, kdy vám je na omdlení:

  • Lehněte si a zdvihněte nohy do vyšší polohy, než je srdce.
  • Pokud si nemůžete lehnout, posaďte se, předkloňte se nad stehna a hlavu si dejte mezi kolena.
  • Uvolněte si límeček, pásek nebo jiné těsné oblečení.

Pokračujte ve čtení

  • 1515
    OtokOtok, též zvaný edém, vzniká nahromaděním tekutiny v tkáni.