Lymfedém

Lymfedém je otok měkkých tkání vzniklý poruchou toku lymfy, tedy odvádění lymfy.

Lymfedém se může vyskytnout buď v paži, ruce, na prsou anebo v oblasti břicha. Vždy je to v závislosti na typu operace a dalších způsobech léčby, které pacient podstoupil nebo podstupuje. Otok může bolet, oteklé místo může znecitlivět a někdy se dokonce může i zanítit.

Lymfedém se může vyskytnout dny, měsíce nebo dokonce roky po zákroku v rámci procesu léčby rakoviny. Může být pouze přechodným stavem nebo může zůstat pacientovi do konce života.

Abychom porozuměli, jak lymfedém vzniká, musíme se podívat blíže na lymfatický systém jako takový. Lymfatický systém tvoří součást našeho imunitního systému – chrání naše tělo proti chorobám a infekcím. Lymfatický systém je tvořen lymfatickými uzlinami propojenými sítí lymfatických cév. Lymfatické uzliny jsou malé orgány ve tvaru fazole, jejichž úkolem je zachytávat pro tělo nežádoucí látky a bojovat s infekcemi. Lymfatické cévy rozvádějí lymfu – čirou tekutinu, která proudí našimi tělesnými orgány a svaly a tím je čistí a udržuje. Pohyb lymfatické tekutiny v těle je umožněn stahy našich svalů. Uzliny lymfu filtrují a odstraňují z ní bakterie, viry, rakovinné buňky a další látky, které by mohly tělu ublížit. Přefiltrovaná lymfatická tekutina se následně vrací do krevního řečiště a zachycené látky jsou z těla odstraněny.

Lymfedém, tedy nahromadění lymfatické tekutiny a následný otok, vzniká v okamžiku, kdy jsou buď uzliny anebo cévy zajišťující cirkulaci lymfy poškozeny. Pokud není v těle dostatek uzlin a cév, které by přebytečnou lymfu odváděly, hromadí se lymfa v prostoru mezi kůží, nervy a svalovou tkání.

Lymfedém vzniklý u pacientů trpících rakovinou prsu

Lymfedém u pacientů trpících rakovinou prsu (většinou žen, výjimečně i mužů) obvykle vzniká v oblasti paže. Někteří pacienti trpí lymfedémem pouze na ruce nebo na zápěstí. Je ovšem možné, že lymfedém vznikne v oblasti hrudi a/nebo v oblasti břicha. Vše závisí na typu operace a následné léčby, kterou pacient podstoupil. Některé ženy, u nichž byl proveden chirurgický přenos tkáně z břicha do prsu, mohou trpět lymfedémem právě v oblasti břicha.

Lymfedém většinou vzniká postupně. Otok může být velice malý, středně velký anebo velice závažný.

Symtpomy lymfedému zahrnují:

 • otékání anebo pocit svrbění v ruce anebo celé paži
 • pocit ztěžklých končetin
 • znecitlivění části nebo celé paže
 • pocit velkého tlaku pod kůží paže
 • prstýnky, hodinky a náramky, které pacient běžně nosil, jsou najednou příliš úzké
 • omezení schopnosti ohýbat ruku v kloubech
 • příznaky indikující vznikající infekci zahrnují horečku, pocity horkosti a pocit křehkosti v té části paže nebo jiné části těla, kde hrozí vznik lymfedému

Lymfedém může být vyvolán těmito typy léčby rakoviny:

 • Chirurgická operace, během níž jsou odstraněny lymfatické uzliny. Odstraněním lymfatických uzlin z podpaží se sníží počet míst, kde může docházet k filtrování lymfy. Následkem může být právě její hromadění a vznik lymfedému.
 • Radioterapie zaměřená právě na oblast lymfatických uzlin poté, co byly uzliny operativně odstraněny. Jizvy, které vznikají v důsledku ozáření tkáně, mohou způsobit zablokování cévního oběhu lymfatické tekutiny a ztížit tak tělu proces vytváření nových cest, kudy bude lymfu vést.
 • Steroidy, které jsou užívány v rámci některých typů chemoterapie. Steroidy mohou někdy způsobit zadržování tekutiny v těle. To může někdy ovlivnit paži nebo tělo, nicméně změny způsobené steroidy jsou většinou pouze přechodné a ustoupí po skončení chemoterapie.

Lymfedém může vzniknout velice záhy po chirurgickém zákroku anebo ozařování. Někdy se ovšem může dostavit až měsíce nebo dokonce roky po ukončení léčby. Ohrožena je zejména ta skupina pacientů, kterým bylo během léčby odstraněno vělké množství lymfatických uzlin.

Jak si poradit s lymfedémem

Pokud byl u vás diagnostikován lymfedém, mohou vám pomoci nejrůznější typy léčby, jejichž cílem je zmenšit otok, zabránit tomu, aby se zvětšoval, a také snížit riziko vzniku infekce.

S lymfedémem vám může pomoci terapeut nebo další specialisté, kteří prodělali odborné školení. Specialista na lymfedémy je vyškolen v technikách léčby, které mohou změnšit otok a zvýšit pohyblivost postiženého místa a pevnost tkáně. Pokud si takového specialistu najdete, měl by pro vás vytvořit individuální léčebný plán, který bude zahrnovat masáže postiženého místa, terapeutické cvičení, péči o kůži aj. Pokud to bude situace vyžadovat, může odborník použít i tlakové obvazy a další pomůcky, které otok mechanicky změnšují.

 • Zmenšete otok v horní části těla hned po operaci. Používejte postiženou část těla co možná nejvíce tak, jak jste byli zvyklí a jak vám to váš zdravotní stav dovolí. Tyto činnosti zahrnují oblékání, vaření a konzumaci potravin, mytí atd.
 • Začněte cvičit. Věnujte dostatek času dělání cviků, které vám váš terapeut, lékař anebo sestra ukázali. Cvičit můžete začít v době od jednoho dne do týdne po operaci v závislosti na tom, jaké rady vám váš ošetřující lékař dal. Cvičení vám pomohou zvýšit pohyblivost postižené části těla. Návrat do normálního stavu většinou trvá čtyři až šest týdnů.

Následující rady se vztahují nejen na procvičení pohyblivosti horních, ale i dolních končetin.

 • Zvedněte oteklou končetinu nad úroveň svého srdce a nechte ji tak po dobu 45 minut. Cvik opakujte dvakrát až třikrát denně. Během cvičení ležte na zádech. Postiženou ruku umístěte na polštáře tak, aby byla výše než zápěstí a loket aby byl výše než rameno.
 • Patnáctkrát až pětadvacetkrát otevřete a zavřete prsty na ruce. Cvik opakujte třikrát až čtyřikrát denně. Toto cvičení pomáhá vytlačit lymfatickou tekutinu z ruky pryč skrze ještě existující lymfatické cévy.
 • Pokuste se vyhnout infekcím a popáleninám. Pokud se spálíte anebo dostanete infekci, vaše tělo začne produkovat zvýšené množství lymfatické tekutiny, aby se s novou situací vyrovnalo.
 • Pokud vám byly operativně odstraněny lymfatické uzliny, je pro tělo těžké toto větší množství tekutiny odvádět. Následkem může být právě vznik lymfedému. Dobrou péčí o svou pokožku a snahou vyvarovat se popáleninám můžete snížit riziko vzniku lymfedému.
 • Pokud to okolnosti dovolí, nechte si odebírat krev, dávat injekce a další lékařské zákroky do své zdravé končetiny. Očkování vám mohou být aplikována do jiné čáti těla než postižená končetina, např. do boku. Vysvětlete svému ošetřujícímu lékaři, že ve vašem případě existuje zvýšené riziko vzniku lymfedému.
 • Zvlhčujte svou pokožku krémy nebo pleťovými mléky. Kůžičku kolem nehtů raději nestříhejte – pomocí pedikérských pomůcek ji vtlačte pod nehet. Nechoďte do pedikérských salónů.
 • Udržujte své končetiny čisté. Vyvarujte se ovšem používání mýdel a mycích prostředků, které vaši kůži příliš vysušují. Omyjte a ošetřete jakékoliv byť i drobné řezné rány, odřeniny, kousnutí od hmyzu, aj. Postižená místa chraňte náplastí nebo obvazem.
 • Při práci v domácnosti (mytí nádobí, úklid, práce na zahradě aj.) noste ochranné pomůcky, např. rukavice.
 • Místo žiletky se holte elektrickým strojkem.
 • Používejte prostředky proti hmyzu, které nevysušují vaši pleť. Vyhýbejte se kosmetickým značkám, které obsahují výrazné množství alkoholu (tj. ve složení výrobku to jsou jakékoliv látky s koncovkou -ol). Pokud vás do postižené končetiny štípne včela nebo vosa, vpich očistěte, dejte končetinu do vyvýšené pozice, ránu chlaďte a v případě podezření na infekci kontaktujte svého lékaře.
 • Pokud šijete, používejte náprstek, abyste se nepíchli jehlou.
 • Chraňte své končetiny před spáleninami od sluníčka. Používejte opalovací krém minimálně s faktorem 15.
 • Při vaření používejte chňapky, abyste se nepopálili.
 • Vyvarujte se náhlých změn teploty vody během koupání anebo mytí nádobí.
 • Nepoužívejte prohřívací polštářky, thermofory ani jiné prostředky v oblasti kolem postižené končetiny. Buďte také velice opatrní v případě léčebných a relaxačních technik poskytovaných nejrůznějšími terapeuty, které vaše tělo prohřívají (např. ultrazvuk, vířivka, masáže aj.). Vyšší teplota a silná masáž způsobuje zvýšení produkce lymfy. Pokuste se vyhnout mačkání a obecně tlaku na postiženou končetinu. To zvyšuje tlak na krevní cévy. Následkem může být otok. Lymfedém může také vzniknout v důsledku cesty letadlem, pravděpodobně kvůli nízkému tlaku v cestovní kabině.
 • Nenoste úzké oblečení a šperky, které omezují volný pohyb.
 • Na rameno postižené ruky nezavěšujte těžké tašky.
 • V ruce, u které hrozí vznik lymfedému, nenoste těžké tašky. Poraďte se se svým lékařem anebo terapeutem, jak rychle můžete postupně zvyšovat váhu, kterou danou rukou zvedáte. Váš terapeut vám může doporučit sérii posilovacích cvičení s počáteční zátěží 0,51 kg. Zatížení se pak bude postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak bude vaše ruka sílit.
 • Poproste ošetřujícího lékaře, aby měření tlaku prováděl na zdravé ruce. Pokud hrozí nebezpečí vzniku lymfedému u obou rukou, může vám být změřen tlak na stehnu.
 • Po chirurgickém odstranění prsu používejte lehkou protézu. Podprsenku noste jen velmi lehce utaženou, aby ramínka příliš neškrtila.
 • Zeptejte se svého lékaře nebo terapeuta, zda je vhodné, abyste během cest letadlem používali stahovací rukáv. Specialisté na lymfedémy mají různé názory na preventivní nošení stahovacích rukávů u lidí, kteří lymfedémem ještě netrpí, ale je u nich zvýšené riziko jeho výskytu. Někteří specialisté se domnívají, že rukáv omezí funkčnost lymfatického systému u těch pcientů, kterým byly odebrány lymfatické uzliny, ale nedošlo u nich k otoku. Pokud se u vás lymfedém již vyskytl, může vám specialista doporučit použití stahovacího rukávu jako preventivního opatření proti opakování otoku. Pokud je vám stahovací rukáv doporučen, musíte být velmi opatrní, jak si jej upravíte. Pokud rukáv příliš utáhnete, můžete tak omezit lymfatický oběh. Vzhledem k tomu, že v otázce leteckého cestování lidí, kterým byly chirurgicky odstraněny lymfatické uzliny, neexistují vlastně žádné lékařské studie, musíte se svým lékařem zvážit všechny okolnosti, které se vás konkrétně týkají.

Další rady, jak se vyhnout vzniku lymfedému:

 • Vyhýbejte se alkoholu. Alkohol způsobuje zvětšení krevních cév a následně i zvětšení obejmu tekutiny, která je přiváděna do tělesných tkání.
 • Nekuřte. Kouření malé krevní cévy naopak zužuje, následkem čehož se omezí látková výměna.
 • Udržujte si nízkou tělesnou váhu. Větší množství tuku v končetinách má za následek vytvoření většího množství krevních cév. Do končetiny je tak přiváděno více tělních tekutin, což zatěžuje jejich následný odvod a filtraci existujícími lymfatickými cévami. Některé klinické studie ukázaly, že zvýšení tělesné hmostnosti např. po chirurgickém odstranění prsu má za následek zvýšení pravděpodobnosti vzniku lymfedému.
 • Pokud trpíte cukrovkou, hlídejte si množství cukru v krvi. Vyhnete se tak riziku poškození krevních cév a jejich následné infekci.
 • Dopřávejte si častější doby odpočinku během monotónní činnosti, zejména pokud cítíte, že jsou vaše končetiny unavené, ztěžklé anebo vás svědí.