Péče o nevyléčitelně nemocné

Náš život se v posledním století změnil. Žijeme výrazně déle a v mnohém ohledu pohodlněji. Platíme však za to nemalou daň: déle a vůbec ne lehčeji umíráme. Moderní paliativní péče se snaží na tuto novou situaci reagovat a nabízet účinnou pomoc. Jejím mottem je idea důstojného a kvalitního života až do konce, jejím nástrojem odborná léčba příznaků provázejících umírání, především účinná léčba bolesti.

Péče o nevyléčitelně nemocné

Paliativní péče je odborný a komplexní typ péče, který dokáže hledat možnosti, jak pomoci i v případě velmi vážného, terminálního stádia nemoci. Specializuje se na citlivé řešení tělesných i duševních obtíží, které se objevují v náročném období na konci života. V některých případech může mít i podobu specifické intenzivní péče.

Zpravidla není vázána na nějaké konkrétní místo. Má být poskytována především doma, tam, kde pacientovi nejlépe rozumějí, kde má rodinu a kde se mu dá nejlépe vycházet vstříc. Pokud není z nějakého vážného důvodu možno tuto péči nabídnout doma, pak tu je lůžkový hospic, který se snaží poskytnout služby co nejpodobnější péči domácí.

Další informace můžete najít i na stránkách Centra paliativní péče.

Podkapitoly

1 3

Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest, dušnost a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

2 3

Hospic má podobu lůžkového zařízení nebo domácí péče. Lůžkový hospic je „kamenné“, samostatně stojící zařízení poskytující paliativní péči. Domácí nebo také „mobilní“ hospic pak poskytuje paliativní péči v domácnostech pacientů, kde hlavními pečovateli jsou rodina a přátelé nemocného.

3 3

O umírání a smrti se téměř nemluví. Vytěsňujeme je ze svého vědomí, vyloučili jsme je z hovorů, vyhostili ze života. O to více žije v našich myslích mýtů, domněnek a omylů, kterých bychom se měli zbavit. Tady jsou nejčastější z nich.