Předchozí část → Pravidla léčby bolesti , Úvodní kapitola → Bolest
2 4

Nechtěné účinky léků proti bolesti a jejich prevence

Léky proti bolesti jsou velmi efektivní, mají však různé nežádoucí a nepříjemné účinky. Těm je důležité předcházet mimo jiné i proto, aby nemocný byl ochoten léky vůbec užívat. Základním pravidlem je správná dávka ve správném intervalu.

Kromě případné nevolnosti při prvních podáních a závažných problémů při předávkování se můžete setkat především s těmito nežádoucími účinky:

Bolest žaludku a kyselost

Způsobují ji především protizánětlivé léky (tzv. FANS) a léky na bázi kortizonu. Lékař podle potřeby předepíše léky, které riziko vzniku překyselení žaludku snižují.

Nevolnost a zvracení

Jsou způsobovány především použitím opiátů (morfin, kodein), ale také současným použitím jiných druhů léčby jako radioterapie či chemoterapie. Musí se jim předcházet vhodnými léky proti nevolnosti.

Zácpa

Mohou ji způsobit všechny léky a může být příčinou zvýšených bolestí, nevolností a zvracení. Musíme jí předcházet pravidelným užíváním vhodného projímadla (např. projímavé minerální vody, Guttalax, Lactulóza, glycerínové či dulcolaxové čípky). Při léčbě opioidy může být zácpa skutečně úporná a k její léčbě může být nutné využít kombinaci různých léků.

Ospalost

Především opioidy mohou způsobovat, především zpočátku, ospalost během dne. Někdy dochází k pocitům zmatenosti (především u starých lidí). Dříve než sami omezíte léky, počkejte pár dní. Jestliže už ospalost nemůžete snášet, poraďte se s lékařem!

Pokračujte ve čtení

3 4

Užívání opioidů je opředeno strachem pacientů i jejich lékařů. Přitom platí, že se jedná o léky, které na bolest dobře fungují a jsou bezpečné. Opioidy se používají k tlumení bolesti, když slabší analgetika nezabírají. To platí bez výhrad pro bolest způsobenou nádorovým onemocněním a s výhradami i pro bolesti nenádorového původu.

4 4

Nebojte se bolesti. V pokročilých stádiích zvláště nádorových onemocnění sice patří k nejobávanějším potížím, ale v současnosti také k nejlépe zvládnutelným. Pokud se nedaří bolest účinně zvládnout, bývá na vině nikoli závažnost choroby, ale nedostatečná úroveň léčby bolesti.