Bolest

Vleklá (chronická) bolest provází řadu závažných onemocnění. Největší obavy vzbuzuje u pacientů s nádorovými chorobami, ale téměř stejně často a i ve stejné intenzitě se vyskytuje u mnoha dalších závažných nemocí, jakými jsou srdeční selhání, selhání ledvin, neurodegenerativní onemocnění (demence) nebo prosté stáří. Abychom mohli bolesti účinně mírnit, potřebujeme znát nejenom jejich zdroj, ale také způsob a míru, do jaké ovlivňují život pacienta a jeho blízkých.

Bolest

Nejsrozumitelnější definicí bolesti pro lékaře je, že bolest je to, co pacient jako bolest popisuje. Podrobnější definice hovoří o bolesti jako o nepříjemném subjektivním vjemu, který zprostředkovává nervový systém včetně mozkové kůry a který souvisí s možným nebo skutečným poškozením tkání. Bolest je vlastně varovný systém, který říká: „POZOR, něco není v pořádku.“ U déletrvajících onemocnění, která nelze vyléčit, ale bolest ztrácí tento varovný význam a stává se problémem sama o sobě.

Chronická bolest bere radost ze života, omezuje aktivity pacienta, vede k nespavosti, nervozitě, depresím. Není vzácností, že chronická bolest kazí rodinné vztahy. Dobře vedená léčba bolesti by měla těmto následkům předcházet. Málokdy je však reálné dosáhnout stavu zcela bez bolestí.

Kdy začíná léčba bolesti?

Zkuste odpovědět ANO nebo NE na následující výroky:

  • Trpím bolestí velkou část dne
  • Snažím se s bolestí co nejvíce bojovat
  • Když se bolest stává nesnesitelnou, beru si léky
  • Kvůli bolesti nemám chuť vidět se s mnoha lidmi
  • V noci se kvůli bolesti budím

Pokud jste třeba jen jednou odpověděli ANO, je na čase začít s léčbou bolesti, abyste lépe čelili vaší nemoci.

Podkapitoly

1 4

Léčba chronické bolesti se odvíjí od základního onemocnění, které bolest způsobuje, mechanismu bolesti, preferencí pacienta a také od odhadované délky přežití. Jinak budeme postupovat u nemocného s předpokládanou délkou života v letech či měsících a jinak u pacienta, před kterým leží spíše dny života. Léčba chronické bolesti je založena na víceúrovňovém systému, který kromě různých léků využívá i dalších metod, jako je například rehabilitace, fyzioterapie, pravidelné cvičení, některé invazivní výkony, působící přímo na nervový systém a řadu dalších postupů. Léky mají být podávány pravidelně, nikoli jen podle potřeby. Je důležité zohledňovat konkrétního pacienta – jeho celkový stav, případné další nemoci a také jeho preference.

2 4

Léky proti bolesti jsou velmi efektivní, mají však různé nežádoucí a nepříjemné účinky. Těm je důležité předcházet mimo jiné i proto, aby nemocný byl ochoten léky vůbec užívat. Základním pravidlem je správná dávka ve správném intervalu.

3 4

Užívání opioidů je opředeno strachem pacientů i jejich lékařů. Přitom platí, že se jedná o léky, které na bolest dobře fungují a jsou bezpečné. Opioidy se používají k tlumení bolesti, když slabší analgetika nezabírají. To platí bez výhrad pro bolest způsobenou nádorovým onemocněním a s výhradami i pro bolesti nenádorového původu.

4 4

Nebojte se bolesti. V pokročilých stádiích zvláště nádorových onemocnění sice patří k nejobávanějším potížím, ale v současnosti také k nejlépe zvládnutelným. Pokud se nedaří bolest účinně zvládnout, bývá na vině nikoli závažnost choroby, ale nedostatečná úroveň léčby bolesti.