Komunikace s lékaři a rozhodnutí o své léčbě

Pokud čelíte vážné nemoci, nebojte se o svých obavách a úzkostech mluvit se svými přáteli, rodinou a lékaři. Zeptejte se, jaký dopad bude mít nemoc na váš život, jaké těžkosti vám přinese, v čem vás omezí. Ptejte se také, čeho lze nabízenou léčbou reálně dosáhnout a jaké bude mít pro vás následky. Rozmyslete si, jak velkou míru zátěže jste ochotni snášet pro dosažení očekávaného cíle léčby. Zamyslete se nad tím, kdo o vás bude rozhodovat, pokud toho sami nebudete schopni. Díky tomu si budete moci určovat, jaká péče je pro vás v kontextu vašeho života přijatelná. Přinášíme pár tipů, jak na to.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 14. 3. 2023

V dnešní době nám zdravotní systém nabízí dostatek kvalitních léčebných možností. Přesto se v něm můžete cítit ztraceni a nepochopeni. Lékaři nemusí být vždycky schopni správně odhadnout, jaké informace jsou pro vás důležité. Přitom právě otevřená komunikace a adekvátní informovanost vede k dobrému porozumění situace a umožní vám v zásadních momentech nemoci činit pro vás správná rozhodnutí.

Mějte na paměti, že o tom, zda je nabízená možnost léčby pro vás přiměřená, rozhodujete společně s lékařem vy, a to podle svých vlastních hodnot a preferencí.

Požadujte, abyste jako pacient i jako příbuzní byli informováni lékaři a ostatními zdravotníky shodně a pokud možno současně. Vzájemné „chránění“ před pravdivými informacemi, byť v dobré vůli, vytváří atmosféru nedůvěry, nedorozumění a zhoršuje komunikaci a narušuje vztahy nemocného s jeho okolím.


Podkapitoly

  • 13
    Komunikace se zdravotníkyVaše situace nemusí být bezvýchodná, ale jistě je závažná a z hlediska vašeho života zcela výjimečná. Máte proto právo, aby k vám tak zdravotníci přistupovali, aby vám a vašim blízkým věnovali mimořádnou pozornost. Požadujte konzultaci vašeho zdravotního stavu a sdílejte své obavy nejen v zásadních otázkách léčení, ale i v záležitostech zdánlivě nezávažných.
  • 23
    Souhlas s léčbouPro soulad léčby se zákonem musejí být splněny dvě podmínky. Za prvé lékař musí postupovat v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Za druhé musíte vyslovit s touto léčbou souhlas, samozřejmě vyjma těch případů, kdy zákon výslovně stanoví, že souhlasu pacienta není třeba.
  • 33
    Dříve vyslovená přání"Každá dospělá lidská bytost jasné mysli má právo určit, co se bude dít s jejím vlastním tělem." Tato slavná věta amerického soudce Benjamina Cardoza z roku 1914 stojí v základech právního institutu, který se nazývá Dříve vyslovená přání.