Jak na úřadech

Přečtěte si souhrn nejdůležitějších informací týkajících se administrativní stránky péče o umírající: kdo je pečující osoba, možnosti finanční podpory pečujících osob, co je opatrovnictví, jak vypadá papírování po smrti blízkého a jak zařídit vdovský a sirotčí důchod.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 5. 8. 2022
Jak na úřadech

Existuje několik důvodů, proč pečující osoba vstupuje do kontaktu s úřady. Váš blízký má pravděpodobně nárok na příspěvek na péči, který je poskytován těm, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Nemocný člověk má také v určitých případech nárok na výplatu ošetřovného, což je finanční příspěvek pro osoby pracující jako zaměstnanci.

Možná potřebujete vyřídit opatrovnictví dospělé osoby, což umožňuje zákonné zastoupení zletilého občana, kterému byla omezena svépravnost.

Po smrti blízkého člověka je také třeba řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech pohřbu, přepisu smluv, dědictví apod. Veškeré žádosti a změny lze zařizovat až v době, kdy obdržíte poštou z matriky úmrtní list. Je možné, že máte nárok na výplatu důchodu. Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič či osvojitel, po smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod.


Podkapitoly

 • 19
  Příspěvek na péčiPříspěvek na péči je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Příjemce sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši.
 • 29
  Žádost o příspěvek na péči v době hospitalizaceZahájit řízení a provést sociální šetření lze i v době hospitalizace, a to pokud jsou splněny základní podmínky. Zejména 60 dnů nepřetržité hospitalizace pro jedno onemocnění nebo úraz, avšak mimo lůžka akutní péče.
 • 39
  OšetřovnéOšetřovné je finanční příspěvek, na který má v určitých případech nárok člověk pracující jako zaměstnanec.
 • 49
  Dlouhodobé ošetřovné (platné od 1. 1. 2022)Dlouhodobé ošetřovné je finanční příspěvek, jehož posláním je pomoci rodinám překlenout nepříznivou situaci spojenou s potřebou poskytovat celodenní péči blízkému. U terminálních pacientů v inkurabilním (nevyléčitelném) zdravotním stavu se od ledna 2022 nevyžaduje žádná předcházející hospitalizace. U ostatních pacientů se požadovaná doba hospitalizace zkracuje na 4 dny. Nově je možné vydat rozhodnutí o potřebě ošetřování do 8 dnů po ukončení hospitalizace.
 • 59
  Opatrovnictví dospělýchOpatrovnictví dospělých je zákonné zastoupení zletilého člověka, který ztratil způsobilost právně jednat.
 • 69
  Co zařídit na úřadech po smrti blízkéhoObdobí po smrti blízkého člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu bez zemřelého, zároveň je také třeba v tomto období řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech pohřbu, přepisu smluv, dědictví apod. Zde naleznete základní informace, které vám pomohou zorientovat se v nelehkém období po smrti blízkého člověka.
 • 79
  Vdovský a vdovecký důchodPo smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.
 • 89
  Sirotčí důchodSirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která nebyla rodičem nebo osvojitelem, ale na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy, převzala nezaopatřené dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo do společné výchovy manželů.
 • 99
  DědictvíV rámci dědictví přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice. Dědické řízení probíhá podle následujících pravidel.