Úvodní kapitola → Poslední dny a týdny (staré)
0 0

Jak být nablízku pečujícím

Pokud někdo ve vašem okolí pečuje o své blízké, jistě ocení vaší podporu. Pomůže, když ví, že se na vás může obrátit s prosbou o pomoc a že jste připraveni mu naslouchat.

Nevyhýbejte se svému pečujícímu příteli

Pečující lidé často prožívají pocity izolace a vytrženosti ze svých sociálních vazeb, zdá se jim, že se jim ostatní vyhýbají, nebo se sami bojí okolí zatěžovat svojí velikou starostí. Tyto pocity vašeho přítele můžete zmírnit například tím, že mu zatelefonujete, zeptáte se, jak se mu teď daří, pošlete povzbuzující textovou zprávu, přinesete koláč nebo zajdete za ním na návštěvu. Setkání s pozorným člověkem může potěšit a povzbudit. Nebojte se projevit soucit, naslouchejte a dívejte se. Pokud jste připraveni mu pomoci, můžete při návštěvě přesně zjistit, kde by vaše pomoc byla nejvíce potřebná. Ze zkušenosti se zdá, že hlavně noci bývají pro nemocného i pečujícího náročné. Zavolat dopoledne a zeptat se, jaká byla noc, je namístě a otevře cestu z rozpaků a k dalšímu rozhovoru.

Umožněte svému pečujícímu příteli vyjádřit jeho pocity, naslouchejte mu

Pro pečujícího je důležité, že jej vyslechnete, povzbudíte jej, že se může vypovídat a vyplakat. Zjistí tak, že není sám a opuštěn, jak si myslel. Vyhýbejte se však banálním frázím, které nejsou účinné (např. Vím, co prožíváš! Rozumím ti!). Mohou být totiž někdy velmi zraňující a druhého vnitřně uzavřít před dalším sdílením. Vlastní bezmocnost nad bolestí druhého můžeme vyjádřit prostě: Nevím, co ti mám na to říci. Ale myslím na tebe.

Neobávejte se nabídnout svoji pomoc a podporu

Jste-li ochoten pomoci vašemu příteli, rozmyslete si předtím, než mu pomoc nabídnete, kde má vaše ochota hranice. Vyhnete se tak možným nedorozuměním a můžete být lépe pevnou oporou. Svoji nabídku pomoci co nejvíce konkretizujte. Je lépe předem si rozmyslet svůj program a pak říci: Dnes odpoledne bych ti došel nakoupit, nebo: Jestli chceš, vzal bych v neděli tvoje děti na chatu, přijedu si pro ně sem k tobě autem kolem deváté hodiny, než říci Někdy by třeba mohly jet tvoje děti na chatu s námi, co myslíš? Pečující většinou nemůže pečlivě plánovat program, a místo abychom ho od jedné starosti osvobodili, zatěžujeme jeho mysl dalším obtížně definovatelným úkolem. I když přítel nabídky nevyužije, bude pro něj posilující vědomí, že se má v případě potřeby na koho obrátit. Pomocí může být i nabídnutí psychické opory, vyslechnutí, povzbuzení. To lze udělat i prostřednictvím zprávy: Jsem tu, kdybys něco potřeboval. Zavolej klidně i v noci.