Co zařídit při péči a po úmrtí blízkého

Zde naleznete souhrn nejdůležitějších informací týkajících se úřední a administrativní stránky péče o umírající, jaké jsou možnosti podpory pečujících osob a co je třeba zařídit po smrti blízkého.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 20. 3. 2023

Existuje několik důvodů, proč pečující osoba vstupuje do kontaktu s úřady. Nevyléčitelně nemocný člověk má pravděpodobně nárok na příspěvek na péči, který je poskytován těm, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Rovněž pečující osobě vzniká v určitých případech nárok na výplatu ošetřovného nebo dlouhodobého ošetřovného.

Někdy je třeba vyřídit opatrovnictví dospělé osoby, což umožňuje zákonné zastoupení zletilého občana, kterému byla omezena svéprávnost.

Po smrti blízkého člověka je pak třeba řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech pohřbu, pobírané sociální podpory, přepisu smluv, dědictví apod. Pozůstalým též může vzniknout nárok na výplatu sirotčího či vdovského nebo vdoveckého důchodu.


Podkapitoly

 • 19
  Příspěvek na péčiPříspěvek na péči je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti.
 • 29
  Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovnéOšetřovné a dlouhodobé ošetřovné jsou finanční příspěvky, jejichž účelem je pomoci pečujícím překlenout nepříznivou situaci spojenou s potřebou poskytovat celodenní péči blízkému.
 • 39
  Podpůrná opatření a opatrovnictví dospělýchPodpůrná opatření a opatrovnictví jsou opatření, která pomáhají ošetřit situaci, kdy nemocný ztrácí schopnost samostatného právního jednání.
 • 49
  Zastoupení pro příjem důchodu a poštyZávažné onemocnění nezřídka omezí pohyblivost nemocného natolik, že není sám schopen vyřídit si běžné záležitosti jako je přebírání důchodu nebo doporučené pošty. Je proto třeba řešit v těchto záležitostech zastoupení nemocného pečujícím.
 • 59
  PohřebZpůsob rozloučení s naším blízkým může mít mnoho podob a záleží především na přáních zesnulého a jeho nejbližších, jak se se zemřelým rozloučí. Zacházení s lidskými ostatky má nicméně svá pravidla a v souvislosti s úmrtím blízkého a rozloučením se s ním je třeba řešit řadu úředních i praktických záležitostí.
 • 69
  Co zařídit na úřadech po smrti blízkéhoObdobí po smrti blízkého člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu bez zemřelého, zároveň je v tomto období třeba řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí.
 • 79
  Vdovský a vdovecký důchodPo smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.
 • 89
  Sirotčí důchodSirotčí důchod náleží v případě splnění zákonných podmínek nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která o dítě pečovala na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče. Po zemřelém pěstounovi nárok na sirotčí důchod nevzniká.
 • 99
  Dědické řízeníV rámci dědického řízení přechází pozůstalost po zemřelém na jeho dědice.