Dědictví

Zemřel mi nedávno tatínek, který se s mou nevlastní matkou před lety rozvedl. Měl s ní další 2 sestry. Já jsem z prvního manželství. Před rozvodem napsal celý dům na nevlastní matku a ta jej darovala jedné ze svých dcer. Co můžu s tím udělat, je to již 8 let a vlastně já jsem úplně mimo. Tatínek si přál, aby jednou dům byl na nás tři sestry. Jenže ho daroval mé nevlastní matce, protože ji věřil, že to tak jednou bude. Děkuji za radu
Vyjádřit účast
35 lidí vyjádřilo účast.