← zpět na mapu
Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem Terezín

Terezín
Náměstí Československé armády 84
411 55 Terezín
Česká republika
416 782 508
788 488 839
778 488 824

Služby jsou poskytovány dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro přijetí mají osoby s trvalým pobytem v Praze.
Na základě rozhodnutí o registraci poskytujeme pobytové služby osobám:

  • s chronickým duševním onemocněním
  • ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách
  • s kombinovaným postižením – tělesné postižení a duševní postižení (např. používání různých kompenzačních pomůcek + psychiatrická diagnóza nebo demence)

Služby se neposkytují osobám s diagnózou mentální postižení.
Ubytování domov nabízí v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Klient může bydlet i mimo zařízení. Ubytování nabízí i manželským nebo partnerským dvojicím.

Pokud zde najdete nesprávnou informaci, , prosím.