59

Zvýhodněné volání u mobilních operátorů

Pro lidi závislé na péči ostatních nabízejí čeští operátoři různé výhodné paušály, které mohou rodině v náročné situaci ušetřit část finančních prostředků.

Poslední aktualizace stránky proběhla dne 27. 5. 2020

O2

Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II. – IV. má nárok na Státní příspěvek ZTP na telekomunikační služby. Státní příspěvek ZTP ve výši 200 Kč lze uplatnit na pevnou linku, tedy „Volání z domova“, nebo na kterýkoliv mobilní tarif O2 s měsíční cenou alespoň 249 Kč s DPH (tzn. u mobilních tarifů příspěvek nelze použít např. na tarify Start, Basic, FREE O2 20). Vždy je potřeba si vybrat, na kterou službu chcete Státní příspěvek ZTP čerpat.

Požadované doklady:

 • občanský průkaz
 • oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. Zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách

Podrobné informace můžete získat na webové stránce O2 Sociální příspěvky nebo na lince s operátorem O2 (tel.: 800 02 02 02).

T-Mobile

Zákazníkům závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve všech stupních nabízí T-Mobile tarif S námi pro ZTP: volání na čísla T-Mobile zdarma (do ostatních sítí 3,50 Kč/min), MMS 4,90 Kč, SMS do všech sítí zdarma, 50 MB internetu, za 279,20 Kč vč. DPH/měsíčně.

Požadované doklady:

 • občanský průkaz
 • oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. Zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách

Obchodní podmínky tarifu S námi pro ZTP. Více informací či objednání tarifu lze získat v Zákaznickém centru pro rezidentní zákazníky na čísle 4603.

Vodafone

Vodafone nabízí zvláštní cenový plán ve dvou zvýhodněných tarifech:

 • Základní: 250 volných minut do všech sítí (poté 3,49 Kč/min), neomezené SMS, 1 GB internetu (možnost přikoupit 1 GB za 90 Kč), možnost sdílení dat na tabletu a dalších zařízeních a roaming v EU zdarma, za 299,25 Kč/měsíčně.
 • Pro náročné: neomezené volání, neomezené SMS, 30 GB internetu, z toho 20 GB v aplikaci Můj Vodafone (možnost přikoupit 2 GB za 149 Kč), možnost sdílení dat v tabletu a dalších zařízeních, 1000 minut do zahraničí a roaming v EU zdarma, za 549,50 Kč/měsíčně.

Požadované doklady:

 • občanský průkaz a jeho kopie
 • oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7, 8 a násl. Zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách

Podrobné informace lze získat na webové stránce Vodafone Zvláštní cenový plán nebo na lince s operátorem Vodafone (ze svého telefonu můžete volat *77, z jiného telefonu 800 77 00 77).

(Datum aktualizace 27. 5. 2020)


Pokračujte ve čtení

 • 69
  Opatrovnictví dospělýchOpatrovnictví dospělých je zákonné zastoupení zletilého člověka, který ztratil způsobilost právně jednat.
 • 79
  Co zařídit na úřadech po smrti blízkéhoObdobí po smrti blízkého člověka není jen dobou truchlení a zvykání si na novou realitu bez zemřelého, zároveň je také třeba v tomto období řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech pohřbu, přepisu smluv, dědictví apod. Zde naleznete základní informace, které vám pomohou zorientovat se v nelehkém období po smrti blízkého člověka.
 • 89
  Vdovský a vdovecký důchodPo smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud splní všechny nezbytné administrativní podmínky.
 • 99
  Sirotčí důchodSirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič, osvojitel nebo osoba, která nebyla rodičem nebo osvojitelem, ale na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy, převzala nezaopatřené dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo do společné výchovy manželů.