Vdovský důchod mi skončí letos v červenci, chci žádat o předčasný starobní důchod. Mohu získat zpět ten vdovský?

Odpověď na dotaz ze dne 24. května 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, minulý rok v srpnu, mi zemřel manžel.Byl třetím rokem v důchodu.Dostala jsem po něm důchod, který mi po roce, tedy letos v červenci skončí. Vychovali jsme spolu 5 dětí. Mě bude letos 56 a chtěla bych požádat o předčasný důchod na který mám nárok v 57 letech a 8 měsících. Mám nějakou šanci získat důchod po manželovi zpět? Jaroslava
Jaroslava
Do července budete pobírat vdovský důchod po manželovi. Ptáte se nás, jestli je šance, že jej budete moci pobírat i poté, co Vám na něj nárok po roce zanikne. Letos Vám bude 56 let, vychovala jste 5 dětí. Chcete požádat o předčasný starobní důchod.

Vážená paní Jaroslavo,

vdovský důchod náleží po dobu 1 roku. Poté může být nárok na vdovský důchod obnoven v případě, že splníte některou z následujících podmínek ve lhůtě do 2 let po zániku dřívějšího nároku:

  • péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
  • peče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • invalidita ve třetím stupni,
  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Co se týče podmínky věku, tak nehraje roli, kdy se rozhodnete odejít do starobního důchodu, nýbrž záleží na Vašem důchodovém věku stanoveném v tabulce důchodového věku. Dle Vámi uvedených údajů předpokládám, že Váš důchodový věk je 60 let a 8 měsíců. Tohoto věku ani důchodového věku muže stejného roku narození sníženého o 4 roky (taktéž 60 let a 8 měsíců) bohužel ve lhůtě do 2 let od zániku nároku, tedy do 2 let od července 2019, nedosáhnete, a tudíž tuto podmínku nesplníte.

Pokud splníte některou z jiných výše uvedených podmínek do 2 let od předchozího zániku nároku, tak budete mít nárok na obnovu vdovského důchodu. Důchod pak náleží po dobu, po kterou danou podmínku splňujete.

Rozumím tomu, že po zániku nároku na vdovský důchod a při odchodu do starobního důchodu se může Vaše finanční situace výrazně změnit. Je možné, že byste mohla mít nárok na některé z dávek státní sociální podpory (např. na příspěvek na bydlení) či na některou z dávek hmotné nouze. O nároku na tyto dávky se lze poradit např. v Call centru Úřadu práce.

Konkrétní informace ohledně Vašeho nároku na vdovský důchod je možné získat v Call centru České správy sociálního zabezpečení, kde mají agendu vdovských důchodů na starosti.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková