Studuji prezenčně, v září budu končit. Nastoupím-li do zaměstnání na úvazek, budu mít dál nárok na sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 1. dubna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, obracím se na Vás s otázkou - dostávám sirotčí důchod, nicméně v současné době mám nabídku na 0,5 či 1 úvazek. Jsem studentka prezenčního studia, tento rok v září bych však studium měla končit. Mám tedy nárok při přijmutí pracovní nabídky na 0,5 či 1 úvazek stále nárok na důchod?
Veronika
Ptáte se nás, jestli se změní Váš nárok na sirotčí důchod, pokud přijmete pracovní nabídku v rozsahu 0,5 či celého úvazku. Aktuálně studujete prezenčně, studium budete končit v září.

Vážená paní Veroniko,

při prezenčním studiu nemá případný pracovní poměr vliv na nárok na sirotčí důchod. Pro nárok na sirotčí důchod je důležité, že splňujete tzv. podmínky nezaopatřenosti – tedy, že se soustavně připravujete na budoucí povolání a je Vám méně než 26 let. Pokud tedy přijmete pracovní nabídku na 0,5 či 1 úvazek a současně budete studovat prezenční formou (nikoliv dálkovou či kombinovanou) a bude Vám méně než 26 let, tak nárok na sirotčí důchod budete mít nadále.

Situace se změní v září, kdy skončíte studium. Tím Vám nárok na sirotčí důchod zanikne. Případně Vám sirotčí důchod může ještě náležet následující měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončíte – to však jen v případě, že v tom měsíci nebudete pracovat v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění a zároveň nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Pro úplnost doplňuji, že ukončení studia jste povinna hlásit do 8 dnů na Českou správu sociálního zabezpečení, kde mají agendu sirotčích důchodů na starosti. Na jejich call centrum se lze také obrátit s případnými dalšími dotazy.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studijním i pracovním životě.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková