Splácím dluhy zesnulého manžela exekučními srážkami z důchodu, zbývá mi životní minimum. Musím žádat o vdovský důchod? Nepřijdu pak o příspěvek na bydlení?

Odpověď na dotaz ze dne 21. července 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosím o radu, můj manžel umřel ve věku 62 let, poslední roky jsme se nestýkali a on měl spoustu dluhů, které jsem nucena platit srážkami exekucí ze svého důchodu. Před cca rokem jsem podala žádost o rozvod, ale než rozvod nabyl právní moci, manžel zemřel. Vzhledem k tomu, že mi strhávají důchod na životní minimum, mám zažádáno o sociální dávky na bydlení, mám strach, že o ně nyní příjdu. Jsem povinna o důchod žádat? Není možné, aby mi byly dávky na bydlení zrušeny i kdybych o důchod po manželovi nežádala?
Messanyová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, jestli jste povinna po smrti manžela žádat o vdovský důchod. Splácíte ze svého důchodu manželovy dluhy formou exekučních srážek, takže Vám zůstává jen životní minimum. Máte zažádáno o sociální dávky na bydlení a máte obavu, aby Vám v souvislosti s vdovským důchodem nezanikl na tyto dávky nárok.

Dobrý den, paní Messanyová.

Dostala jste se díky manželovým dluhům do náročné životní situace, kterou jste začala aktivně řešit (podáním žádosti o rozvod), ale smrt manžela Vám situaci nadále zkomplikovala. Předně bych ráda ocenila, že se ke své situaci stavíte čelem a hledáte, jak ji co nejlépe zvládnout.
Váš dotaz zahrnuje tři samostatná, i když navzájem propojená, témata – otázku pozůstalostního (vdovského) důchodu, nárok na sociální dávky na bydlení a exekuce kvůli manželovým dluhům.

Podání žádosti o vdovský důchod je spíše možností než povinností. O vdovský důchod lze požádat dokonce zpětně a to až 5 let. Při posuzování nároku na pozůstalostní důchod záleží také na tom, zda měl Váš manžel dostatek odpracovaných let z hlediska důchodového pojištění. Konkrétní informace k Vaší situaci Vám po udání Vašeho rodného čísla podají na Call centru České správy sociálního zabezpečení.

Nárok na dávky na bydlení se obnovuje a nově posuzuje každé tři měsíce. Na úřadu práce mohou při rozhodování o dávkách hmotné nouze prověřovat, zda využíváte všech dostupných příjmů, které můžete mít k dispozici. Potom by posouzení Vašeho nároku na dávky mohlo být vázáno na pobírání vdovského důchodu. Pokud se během této doby Vaše finanční situace změní, je možné, že Vám na další rozhodné období nebudou dávky na bydlení přiznány. Zároveň však nelze skutečnost úmrtí manžela na úřadu práce zamlčet. Máte ze zákona povinnost všechny podstatné skutečnosti oznámit úřadu do 8 dnů. Po smrti Vašeho manžela bude ze zákona zahájeno správní řízení řešící dědictví. V rámci tohoto řízení může být o úmrtí Vašeho manžela informován i úřad práce, i když toto není informace, která by sama o sobě měnila situaci Vašeho samostatného bydlení a případného nároku na dávky na bydlení. Informace ohledně dávek sociálního zabezpečení získáte kromě nejbližší pobočky úřadu práce také na Call centru úřadu práce.

Nejzásadněji Váš život zřejmě ovlivňují exekuce a splácení manželových dluhů. Tato oblast je složitá, zahrnuje mnoho různých aspektů a na tomto webu se na ni nespecializujeme. Komplexní informace k této problematice mají specializovaní dluhoví poradci. Najdete je například v občanských poradnách nebo v poradnách organizace Člověk v tísni.

Přeji Vám hodně síly a udržení Vašeho aktivního přístupu.

Martina Tesařová