Mám nárok na zpětné vyplacení příspěvku na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 20. srpna 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Někdy v květnu loňského roku jsem zažádala o příspěvek na péči o babičku. Z úřadu se ohlásili na místní šetření až někdy v listopadu, kdy už babička byla v nemocnici, což jsem jim pak oficiálním dopisem sdělovala. Babička začátkem tohoto měsíce zemřela, což jsem úřadu oznámila. Údajně díky změně zákona koncem minulého roku nemám již nárok ani na dávky za těch 6 měsíců, kdy byla žádost podána. Je to tak? Předem moc díky za odpověď. V.V.
Veronika
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste v květnu 2012 zažádala pro babičku o příspěvek na péči. V listopadu 2012, kdy měl Úřad práce zahájit předem ohlášené šetření, byla však babička hospitalizována, což jste Úřadu oficiálně oznámila. Babička začátkem srpna umřela. Ptáte se, zda máte nárok na zpětné vyplacení příspěvku na péči za šest měsíců od podání žádosti do babiččiny hospitalizace.

Dobrý den, paní Veroniko,

je-li žadateli o příspěvek na péči nárok přiznán, je mu přiznán – a tedy vyplacen – i zpětně, a to ode dne, kdy byla žádost podána. Pokud tomu však dobře rozumím, k přiznání příspěvku v případě Vaší babičky nedošlo a nedošlo ani k samotnému šetření.

V této souvislosti jsem oslovila Kontaktní centrum Úřadu práce. Nedošlo-li k šetření, chybí podklad pro posudkového lékaře České správy sociálního zabezpečení a nemůže tedy být vydáno rozhodnutí o přiznání (či nepřiznání) příspěvku na péči. A pokud nebyl příspěvek přiznán, nelze žádat ani o jeho zpětné vyplácení.

Paní z Kontaktního centra doporučila spojit se s příslušným Úřadem práce, na kterém jste o příspěvek žádala. Zřejmě tedy nějaká možnost získat ho i v případě, kdy šetření neproběhlo nebo proběhlo pouze částečně, existuje. Patrně je však rozhodnutí v rukách příslušného Úřadu práce. Pokud informace, že Vám příspěvek na péči zpětně vyplacen nebude, pochází z Úřadu práce, na kterém jste o příspěvek žádala, pak se obávám, že jde o definitivní verdikt. Stálo by za zvážení, pokud máte motivaci a sílu, podat stížnost na průtahy v řízení. Cituji z portálu MPSV ČR:

*„*Pokud uchazeč o zaměstnání není spokojen se službami poskytovanými úřadem práce nebo s činností jednotlivých zaměstnanců úřadu práce, může podat stížnost řediteli úřadu práce nebo nadřízenému orgánu, kterým je, Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.“

Přeji dobré pořízení.

Juliána Bindásová