Otec zemřel sám ve svém bytě, kde byl následně nalezen. Proběhla pitva, jejíž výsledek není ani po týdnu znám a není možné uspořádat pohřeb. Jak to může dlouho trvat?

Odpověď na dotaz ze dne 2. července 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřel mi otec, který žil sám - byl nalezen v bytě, provedla se zdravotní pitva a následně i pitva soudní, protože je prý podezření na cizí zavinění. Je to již více jak týden od úmrtí a dosud nejsou prý výsledky pitvy a pořád se čeká na povolení státního zástupce k pohřbení. Přestože jsem se dočetla, že souhlas musí být snad do 48 hodin po pitvě. jak dlouho to může trvat? Přijde mi hrozné, že pokud šlo opravdu o trestný čin, vrah si vesele běhá po světě!
Iva
Píšete, že Vám zemřel otec. Žil sám a po smrti byl nalezen v bytě. Proběhla pitva a následně i soudní pitva, pro podezření z cizího zavinění. Výsledky pitvy nejsou ani po týdnu známy a stále čekáte na povolení k pohřbení. Ptáte se, jak to bude dlouho trvat, dočetla jste se, že souhlas musí být do 48 hodin. Znepokojuje Vás také prodlení i v případě, že by se jednalo skutečně o trestný čin.

Dobrý den,

dle § 115 trestního řádu rozhoduje státní zástupce v případě podezření, že smrt byla způsobena trestným činem, o pohřbu s nejvyšším urychlením – žádnou konkrétní lhůtu (např. 48 hod.) však pro udělení souhlasu státního zástupce s pohřbem zákon nestanovuje, neboť se předpokládá, že tak státní zástupce učiní neprodleně po provedení všech potřebných důkazů.

V případě neodůvodněných průtahů či nečinnosti státního zástupce je možné požádat nejblíže vyšší státní zastupitelství  o provedení dohledu  nad postupem státního zástupce.

Helena Krejčíková