Otec má vkladní knížku a nepřeje si, aby po něm případně dědil jeho bratr a vnuci. Je možné to ukotvit v závěti?

Odpověď na dotaz ze dne 8. července 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, otec šetří každou korunu a vkládá ji na knížku, kde jsem napsán jako 1.vkladatel a on jako 2.vkladatel. Výslovně si nepřeje, aby pokud se s ním něco stalo, dědil i jeho bratr a 2 synové bratra. Je to prosím možné nějak 100% ukotvit závětí??? Děkuji mnohokrát.
děkuji

Dobrý den,

má-li knížka dva vkladatele, mají tito stejná práva a povinnosti ve vztahu ke vkladu a banka vždy jednání každého samostatného vkladatele považuje za závazné, tj. na jejich pořadí nezáleží. Zůstatek na vkladní knížce po smrti vkladatele bude předmětem dědického řízení.

Závěť může zůstavitel pořídit dle své libosti (zákonem jsou chráněni jen přímí potomci – v tomto případě Vy). Rozhodně tedy lze pořídit závěť, kde celý svůj majetek Váš otec zůstaví Vám. Taková závěť bude plně platná, pokud nemáte další sourozence, nebo Váš otec nemá jiné přímé potomky. V takovém případě by jim náležela část dědictví. Sourozenci zůstavitele – tedy Váš strýc a jeho děti – nejsou zákonem chráněni a při pořízení závětí je lze zcela opomenout.

I kdyby ale neexistovala závěť a Vy byste Vašeho otce přežil, dědil byste ze zákona přednostně, neboť jste přímým potomkem zůstavitele. V takovém případě by Vašemu strýci ani jeho dětem nenáležel žádný podíl na dědictví.

S pozdravem

Barbora Steinlauf