Přítel má rakovinu, chci o něj pečovat. Musíme se vzít, aby se mi doba péče počítala do odpracovaných let? O co žádat?

Odpověď na dotaz ze dne 19. října 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,žiji s přítelem 17 let. on je již v důchodu a je trvale hlášen v našem společném domě u Brna.Já jsem trvale hlášena ve svém bytě v Brně, protože mám ještě 5 let do důchodu. Nyní příteli diagnostikovali ,po dlouhé době, agresivní rakovinový nádor,který mu poškodil ledviny, do konce života bude obden dialyzován. Ráda bych o něj pečovala. musím být manželkou,abych mohla opustit zaměstnání? a doba péče by se mi počítala?O co musí zažádat přítel? Moc děkuji za radu.
Volfová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Vašemu partnerovi bylo diagnostikováno závažné onemocnění a ráda byste o něho pečovala. Ptáte se, za jakých okolností je možné opustit zaměstnání, a o co musí přítel zažádat.

Dobrý den, paní Volfová,

člověk, který je kvůli zdravotnímu stavu závislý na péči jiné osoby, má nárok na dávku příspěvek na péči. Výše této dávky se odvíjí od míry závislosti na pomoci. Příspěvek může být přiznán v I. až IV. stupni, přičemž nejnižší dávka činí 880 Kč a nejvyšší 13 200 Kč. Tyto peníze jsou určené na zaplacení péče, ať už poskytnuté blízkou osobou nebo sociální službou. Váš přítel může o tuto dávku požádat na Úřadu práce, kde je příslušný dle svého trvalého bydliště.

Jelikož se ptáte na opuštění zaměstnání, předpokládám, že byste chtěla o partnera pečovat celodenně a mít státem hrazeno zdravotní a sociální pojištění, tedy že by se Vám tato doba započítala do odpracované doby pro budoucí výpočet důchodu. Toto je možné při splnění následujících podmínek, které pro přehlednost uvedu v bodech:

  • Osoba, o kterou pečujete, musí mít přiznaný příspěvek na péči II. stupně nebo vyšší
  • Jedná se o osobu blízkou (ve smyslu příbuzenského vztahu) nebo osobu, se kterou prokazatelně sdílíte společnou domácnost a společně se podílíte na úhradě potřeb (toto je třeba doložit, například společnými účty apod.)
  • Na úřadu práce se nahlásíte jako poskytovatel pomoci (na formuláři „Oznámení o poskytovateli pomoci“)
  • Nahlásíte a doložíte tuto změnu Vaší zdravotní pojišťovně
  • Nejpozději do dvou let od ukončení péče podat Městské správě sociálního zabezpečení v Brně návrh na zahájení řízení k rozhodnutí o započtení této doby

Nemusíte tedy být manželi, ale bude potřeba, abyste byli schopni doložit, že dlouhodobě žijete ve společné domácnosti. Nejdříve je tedy potřeba podat žádost o příspěvek na péči a na základě rozhodnutí o jeho přiznání podniknout další kroky. Jak přesně doložit péči Městské správě sociálního zabezpečení se nejlépe informujte přímo tam nebo na infolince 257 062 860.

Přeji Vám a Vašemu příteli klidné dny.

S pozdravem

Jitka Řeháčková