Tatínek zemřel v průběhu odvolacího řízení o příspěvku na péči. Může být uznán a proplacen zpětně? Jaké jsou lhůty?

Odpověď na dotaz ze dne 14. června 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit s řízením ohledně výše příspěvku na péči o osobu blízkou? Maminka pečovala o tatínka, který nečekaně onemocněl a velmi rychle se zhoršoval. ČIli mezi okamžikem kontroly soc. pracovnicí a rozhodnutím o výši příspěvku se tatínek natolik zhoršil, že už pouze leřřžel a vyžadoval 24 hod. kompletní péči. MAminka se tedy odvolala a požádala o zvýšení příspěvku ze třetího na čtvrtý stupeň. Odvolání ale nebylo vyřízeno ani po dvou měsících a tatínek zemřel. Nyní jsou to 3 měsíce, od doby, kdy maminka čeká na vyjádření odvolání. Otázka je, zda-li je možné zpětně uznat zvýšení příspěvku a částku doplatit? JAk dlouhá může být lhůta na rozhodnutí o odvolání, pokud ještě po třech měsících nemáme vyjádření? Děkuji
Veronika
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete nám, že Váš tatínek zemřel v průběhu odvolacího řízení o příspěvku na péči a ptáte se, zda může být uznán a proplacen zpětně a jaké jsou lhůty.

Dobrý den, Veroniko,

předně mi dovolte vyjádřit Vám upřímnou soustrast se ztrátou tatínka.

Situaci, kdy žadatel o příspěvek na péči zemře v průběhu řízení, upravuje § 16 Zákona o sociálních službách. Ten stanoví, že v tomto případě vstupuje do dalšího řízení manžel nebo manželka, děti nebo rodiče, pokud žili s oprávněnou osobou ve společné domácnosti. Ve Vašem případě tedy do dalšího řízení vstupuje Vaše maminka a na ni také přechází případný nárok.

Lhůta pro vyřízení odvolání je (dle správního řádu) 30 dní a může být o dalších 30 dní prodloužena, je-li třeba provést šetření. Tato lhůta ovšem neběží v době, kdy se k případu vyjadřuje posudkový lékař, po tuto dobu je řízení přerušeno. Toto přerušení trvá maximálně 45 dní. O přerušení řízení by Vaše maminka měla být písemně informována. Ve chvíli, kdy bude vydán lékařský posudek, informuje Vás odvolací orgán o možnosti nahlédnout do spisu a případně doložit další dokumenty (například lékařské zprávy). Poté bude vydáno rozhodnutí.

Pokud bude zvýšení příspěvku uznáno, částka bude doplacena zpětně k datu zažádání.

S pozdravem

Jitka Řeháčková