Otec zemřel a bratranec předložil závěť z roku 2001, kterou otec zrušil závětí v roce 2011. Co dělat, kdyby závěť nerespektoval?

Odpověď na dotaz ze dne 21. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřel mi otec a můj bratranec předložil závět z roku 2001,pro spatné chování otec závět v roce 2011 zrušil. Jaký bude další postup kdyby bratranec zrušení závěti nechtěl respektovat. Děkuji mockrát za odpověd. Šárka
Šárka

Dobrý den,

spor o platnost závěti bude muset být zřejmě řešen tak, že soud odkáže toho dědice, jehož dědické právo se se zřetelem k okolnostem bude jevit jako slabší, aby své právo uplatnil žalobou. Jinými slovy, soud odkáže Vás nebo bratrance, abyste neplatnost závěti namítli v žalobě. Teprve po vyřešení otázky platnosti ve sporu zahájeném touto žalobou, bude pokračovat dědické řízení. Rozdělení pozůstalosti se pak bude odvíjet od výsledku řízení o neplatnosti závěti.

Postup soudu v dědickém řízení bude záviset také na tom, zda závěť byla sepsána a následně zrušena s notářem, nebo zda se jedná o závět, kterou otec sepsal bez notáře.

Pokud by mělo dojít na spor o platnost závěti, doporučovala bych spor konzultovat s advokátem a ve sporu se případně nechat zastoupit.

S pozdravem

Barbora Vráblová