Neplatil jsem 3 roky sociální pojištění, pomáhal jsem rodičům rekonstruovat. Lze to v dědickém řízení po smrti otce zohlednit?

Odpověď na dotaz ze dne 17. prosince 2020 zobrazit původní dotaz
V roce 92az95 sem si neplatil sociální pojištění,z důvodu že rodiče potřebovali pomoc s rekonstrukcí jejich nemovitosti a já jim věnoval veškerý svůj čas a minimálně vydělával z podnikání.Je možné tuto skutečnost nějak zohlednit v dědickém řízení po smrti otce? Nemám tudíž započítané tři roky do důchodu.Jsme čtyři děti jako dědicové +matka.Odhad nemovitosti je 1500000kc.Nemovitost z poloviny vlastní matka a z poloviny otec Ostatní sourozenci se na rekonstrukci nepodíleli.
René

Dobrý den,

domnívám se, že by bylo možné žádat po ostatních dědicích náhradu toho, co jste investoval do rekonstrukce domu. Občanský zákoník v § 1693 odst. 3 říká, že dědí-li se podle zákonné dědické posloupnosti, má dědic právo požadovat po ostatních dědicích vypořádání, pokud se staral o zůstavitele delší dobu nebo přispěl značnou měrou k udržení nebo zvětšení zůstavitelova majetku prací, peněžitou podporou nebo podobným způsobem.

Velmi bych doporučovala Vaši situaci ještě konzultovat s advokátem a případně ho požádat o zastoupení v dědickém řízení. Při podrobnější znalosti bude schopen situaci znovu právně zhodnotit a poradit nejlepší postup.

S pozdravem

Barbora Vráblová