Mé dceři zemřel otec, který byl občanem Slovenské i České republiky, kde mám vyřídit pro dceru sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 30. května 2015 zobrazit původní dotaz
Dobry den,zemřel otec mé 15 leté dcery,byl občan slovenské republiky a na slovensku zemřel,již mám vyřízeny umrtní list,ktery vydali v Bratislavě,ale zjistila jsem,že otec byl občanem České a Slovenské federativni republiky,mám i potvrzení o jeho občanství -České,tak jsem už v koncích,nevím si s tím rady,chtěla bych dceři vyřídit sirotčí důchod,ale vůbec nevim kde mám žadat zda v česku nebo na Slovensku nebo jak postupovat,zduraznuji,otec měl trvale bydliště na Slovensku od roku 1989 od své smrti a taky v Česku od roku 1991 do své smrti.nechapu jak je možné že měl dva trvale bydliště,to na slovensku mi potvrdila slovenská policie ato v Česku matrika v Českém Těšíně.prodím poradíte mi??česky umrtní list nemám a Brno mi zdělilo,že je platny umrtní list slovensky ktery mi vydala Bratislava,jelikož byl občan Slovenska.ale i u nas v česku je vedeny jako občan česka,je to celé zamotané.jsem uplně v koncích.pořad mě posílají na nějaké uřady všude platím nehorázné poplatky a stejně mi nikdo neporadí a nic nevyřídím.moc vás prosím poradte mi co mám dělat a kam mám zajít.moc moc Děkuji
Marcela Kaletová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Dotazujete se nás, co máte udělat pro vyřízení sirotčího důchodu pro Vaši dceru. Z Vašeho minulého dotazu je patrné, že jste vypátrala některé skutečnosti týkajících se státní příslušnosti otce dcery. Dosud však nevíte, kde sirotčí důchod vyřídit.

Dobrý den, paní Kaletová,

přestože není pro Vaši žádost o sirotčí důchod podstatné, zda měl či neměl zemřelý otec Vaší dcery dvojí občanství, nabídnu Vám zde jedno z možných vysvětlení, proč je toto možné. Čerpám z informací, které jsem objevil na webových stránkách Vlády ČR a pro účely odpovědi zkrátil. Podle zákona  č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, který nabyl účinnosti 1.1.1993, fyzické osoby, které byly ke dni 31. prosince 1992 státními občany České republiky a zároveň státními občany České a Slovenské Federativní republiky, se staly od 1. ledna 1993 státními občany České republiky. Zákon dále ve svém původním znění obsahoval zvláštní ustanovení o volbě státního občanství České republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní republiky. Stanovil, že státní občan Slovenské republiky si může za splnění určitých podmínek zvolit státní občanství České republiky prohlášením učiněným nejpozději do 31. prosince 1993. V lednu 1993 ovšem neměla převážná většina českých občanů doklad, jímž by mohli svou státní příslušnost prokázat – navzdory tomu, že zákon vyjmenoval doklady, jimiž se státní občanství ČR prokazuje. Údaj o republikovém občanství se ve federálních dokladech neuváděl a většina bývalých občanů ČSFR nevěděla, zda jsou občany SR nebo ČR, protože pojem národnost a státní příslušnost byl běžně zaměňován…. Další informace pocházejí z diskuzního fóra, které se této problematice věnovalo:  „Rozdělení Československa 19891992.

Pro nárok na sirotčí důchod však je podstatná především skutečnost, na kterou Vás již upozornila moje kolegyně ve své minulé odpovědi a tím je kromě nezaopatřenosti dítěte i splnění potřebné doby pojištění zesnulé osoby. V případě pozůstalostních důchodů musela zesnulá osoba získat stanovenou dobu důchodového pojištění, jinak důchod po ní nemůže být přiznán.

Protože zemřelý otec dcery žil na konci svého života na Slovensku, měl tam trvalé bydliště a na Slovensku i zemřel, doporučuji Vám tento postup: O vyřízení sirotčího důchodu pro svou dceru požádejte prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (podle trvalého bydliště Vaší dcery), kde s Vámi sepíší žádost o sirotčí důchod ze Slovenska. Žádost můžete zaslat také přímo ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Do žádosti uvedete všechny Vám známé skutečnosti o pobytu a zaměstnání zesnulého otce. ČSSZ podle rodného čísla otce zjistí, zda otec za svého života odváděl ze mzdy na území ČR dávky sociálního zabezpečení. S těmito podklady přepošle Vaši žádost slovenskému nositeli pojištění (Sociálna pojisťovňa).

Konkrétnější informace ohledně nároku na sirotčí důchod dcery či postupu své žádosti se dozvíte na Call centru České správy sociálního zabezpečení, na tel. 257 062 860 v uvedených hodinách: Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 8:00 – 15:30, Pá 8:00 – 14:00. 

S pozdravem
Oldřich Hanibal