Manžel zemřel v červnu 2016, jsem narozená v srpnu 1959, máme dítě. Obnoví mi vdovský důchod po skončení 1 roku?

Odpověď na dotaz ze dne 27. ledna 2017 zobrazit původní dotaz
dobrý den, manžel my zemřel v24. června 2016 ve věku 74 let, já jsem narozená 24.srpna 1959 máme spolu 1 dítě budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu po skončení 1 roku..Předem děkuji za odpověď
jajina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

píšete nám, že v roce 2016 zemřel Váš manžel a zajímá Vás, zda budete mít nárok na obnovu vdovského důchodu po uplynutí 1 roku.

Nárok na obnovu vdovského důchodu vznikne, pokud bude splněna jedna z následujících podmínek a to ve lhůtě dvou let od zániku nároku. Podmínky pro obnovu nároku jsou:

  • péče o nezaopatřené dítě
  • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
  • péče o rodiče, nebo rodiče partnera, který žije ve společné domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
  • invalidita III. stupně
  • dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Vzhledem k tomu, že Váš nárok na vdovský důchod zanikne v červnu 2017 a věku o 4 roky nižšího, než je důchodový věk pro muže s Vaším datem narození, byste dosáhla až v srpnu 2019, nebude tato podmínka splněna. Výplata by se ale obnovila v případě, že byste ve dvouleté lhůtě splnila jinou z podmínek uvedených výše.

Přeji Vám klidné dny.

S pozdravem

Jitka Řeháčková