Maminka v závěti stanovila jako dědice jen jednu dceru. Máme my tři zbylé dcery na něco nárok?

Odpověď na dotaz ze dne 5. března 2021 zobrazit původní dotaz
Tatínek zemřel v roce 2004. Tatínek zanechal závěť ze dne 26.10.1989, psanou notářským zápisem, ve které odkázal veškerý majetek své manželce (mamince), která by měla vyplatit zůst. dcerám jejich dědický podíl ve smyslu ust. paragrafu 479 obč. zák. Dědičky uznaly závěť za pravou a platnou a dědictví neodmítly. Maminka nám řekla, že notářka ji poradila, abychom se dědictví zřekly v její prospěch a až zemře, že na dědictví budeme mít nárok všechny rovným dílem ( jsme čtyři sestry). Tak jsme se dědictví po tatínkovi zřekly. Věřily jsme ji. V roce 2020 maminka zemřela. Ale nevěděly jsme, že v roce 2003 maminka napsala závěť ( tatínek ještě žil, takže se domníváme, že s tím musel souhlasit, protože byly majitelé domku oba dva ), ve které stanovila jen jednoho dědice pozůstalosti. Je maminčina závěť platná , máme my tři zbylé dcery také na něco nárok. Jestli ano, tak na jaký podíl z pozůstalosti. Ptáme se, protože je nám to hrozně líto. Bereme to jako od maminky podvod na nás a zároveň se naní nechceme zlobit. Třeba to myslela v dobrém. Mnohokrát děkujeme za odpověď.
Babča

Dobrý den,

jako pozůstalé dcery jste ze zákona tzv. nepominutelnými dědici. To znamená, že Vám i Vašim sestrám náleží povinný díl z pozůstalosti. Povinný díl je představován jednou čtvrtinou dědického podílu, který byste dědily, pokud byste dědily podle zákonné posloupnosti.

Jinými slovy, pokud by nebyla sepsána závěť, dědily byste pozůstalost rovným dílem, na čtvrtiny. Ve Vašem případě, kdy závěť existuje, budete mít nárok na čtvrtinu z této čtvrtiny, tedy na jednu šestnáctinu z pozůstalosti. Tuto šestnáctinu Vám a dvěma sestrám, které nedědí dle závěti, vyplatí sestra, která dědi dle závěti, a to v penězích. Povinný díl vypočítá notář tak, že ocení majetek v pozůstalosti, odečte dluhy a vypočítá šestnáctinu z ceny tohoto čistého majetku.

S pozdravem

Barbora Vráblová