Maminka pobírala rok vdovský důchod při invalidním důchodu 2. stupně. Jak to, že pak již neměla na vdovský důchod nárok?

Odpověď na dotaz ze dne 24. dubna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, měla bych dotaz proč nebyl mé matce přiznám vdovský důchod? Můj tatínek zemřel 13.12.2012, moje maminka je narozená 1956,má dvě děti. V době úmrtí tatínka byla v invalidním důchodu 2. stupně. Maminka pobírala rok vdovský důchod a pak jí bylo řečeno,že nesplňuje podmínky pro přiznání. Jak je to možné? Děkuji za vysvětlení. Poznámka: Redakce v rámci GDPR upravila osobní data.
Iveta
Píšete nám s dotazem, z jakého důvodu Vaší mamince nebyl přiznán vdovský důchod. Udáváte data narození rodičů, že měli 2 děti a datum úmrtí tatínka. Zmiňujete, že maminka pobírala důchod 1 rok a dále nesplňovala podmínky. Ptáte se, jak je to možné.

Vážená paní Iveto,

vdovský důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela. Pro získání důchodu po uplynutí 1 roku je třeba splnit některou z podmínek.

V případě Vaší maminky bylo nutné, aby nějakou podmínku splnila do 2 let od konce posledního čerpání vdovského důchodu (dle zákona o důchodovém pojištění je určující datum úmrtí Vašeho tatínka). Pokud tedy Vaše maminka během 2 let od konce čerpání (pravděpodobně tedy do 13.12. 2015) nesplnila žádnou z podmínek, pak jí nárok na další čerpání vdovského důchodu bohužel nevznikl.

Pokud maminka jakoukoli podmínku splnila, může o důchod zažádat až 5 let zpětně. V současné době se tedy maminka může zaměřit na období 13.12.2014 – 13.12.2015 a zvážit, zda:

  • pečovala o nezaopatřené dítě (mladší 26 let)
  • pečovala o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost)
  • pečovala o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost)
    u ní byla stanovena invalidita ve třetím stupni
  • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk, (stanovený podle § 32 výše uvedeného zákona), pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

Byla-li splněna nějaká podmínka ve výše zmíněném období, je možné, že měla maminka nárok na čerpání až do současnosti. Splnila-li maminka nějakou podmínku později než v roce 2015, bohužel to není v zákonem stanovené lhůtě, a nárok již nevzniká.

Vzhledem k tomu, že dle mého názoru Vaší mamince prošla lhůta pro splnění poslední výše zmíněné podmínky velmi těsně a navíc je maminka v invalidním důchodu, můžete zvážit žádost o odstranění tvrdosti zákona. Nedokáži Vám však říct, zda by tato žádost byla vyhodnocena v maminčin prospěch. Nicméně považuji za důležité, aby znala svá práva.
Pokud se Vám bude zdát, že maminka některou z podmínek splnila, obraťte se na Call centrum ČSSZ, kde po sdělení rodného čísla můžete řešit situaci zcela konkrétně a můžete si také ověřit informace z této odpovědi na Váš dotaz.

S přáním všeho dobrého

Sára Balabánová