Kamarádky manžel zemřel v r. 2004. Jaké jsou podmínky pro obnovu vdovského důchodu? Stačí, že jí je 55 let nebo je třeba splnit další podmínku?

Odpověď na dotaz ze dne 17. dubna 2016 zobrazit původní dotaz
Dotazuji se za mou známou, která nemá přístup na internet. Můj dotaz zní: Je vdovou, které byl přiznán důchod v 41 letech / narozená 3.6.1963/ a její manžel zemřel 29.10.2004. tzn. před rokem 2010. Jaké jsou podmínky pro obnovení přiznání vdovského důchodu po 55 letech. Zda stačí o obnovení vdovského důchodu jen věk 55 let, nebo musí splňovat ještě další podmínky ? Děkuji Vám za odpověď.
Čapková Helena
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vaší známé byl v roce 2004 v jejích 41 letech, přiznán vdovský důchod. Ptáte se, jaké jsou podmínky pro znovuobnovení tohoto důchodu.

Dobrý den, paní Čapková,

pokud byl vdovský důchod přiznán před 1. 1. 2010, vznikne nárok na obnovu tohoto důchodu do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod, pokud vdova dovrší 55 let věku.
Více informací o vdovském důchodu a jeho obnově můžete najít na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo se můžete informovat v jejím call centru.

S přáním pěkných dní

Anežka Moravcová