Mohu požádat o příspěvek na péči o svého druha?

Odpověď na dotaz ze dne 26. března 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Chtěla ,bych se Vás zeptat chtěli bys me požádát od příspěvek na péči o mého druha, jak máme pokračovat máme formulář ,Vypsaný a dát to jeho lékaři nebo kam?Doktorku má Újezd u Brna tak je to Brno-venkov.Adresu máme každý jinou.Má invalidní důchod 3 stupně a já 1stupně, nepracují nikde.Děkují za odpověď Dvřáková
Marta Dvořáková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Staráte se o svého druha, který je invalidní ve 3. stupni, Vy sama jste invalidní ve stupni 1. a nepracujete. Chtěla byste vědět, zda-li můžete požádat o příspěvek na péči o svého druha. Ráda byste znala postup, jak podat formulář a kam ho donést.

Dobrý den, paní Dvořáková,

Vy, jakožto osoba blízká (družka) můžete poskytovat péči svému druhovi. Ten sám o příspěvek na péči žádá a následně rozhoduje o tom, komu ho a v jaké výši předá – tedy například Vám.

Vyplněný formulář Žádosti o příspěvek na péči a přílohu O oznámení poskytovateli pomoci lze podat (osobně, poštou nebo v podatelně) na příslušné pobočce Úřadu práce , kam Váš druh spadá svým trvalým bydlištěm. V Oznámení o poskytovateli pomoci musí žadatel uvést jména fyzických osob, které o něj péči již zajišťují, tedy Vás, popřípadě další osoby, které v péči pomáhají. Využívá-li sociální službu, uvede zde také jejího poskytovatele.

Řízení o přiznání nároku na příspěvek na péči se skládá se ze dvou částí:

1) Nejdříve proběhne sociální šetření (provede pracovnice Úřadu práce přímo v místě bydliště žadatele, výsledkem šetření je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout). O tomto šetření je vyhotoven písemný záznam, který je pracovník povinen na vyžádání předložit.

2) Poté proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení, obvykle na základě dokumentace, kterou si sám vyžádá od (v žádosti uvedeného) lékaře. Vy tedy pouze uvedete potřebné údaje praktického lékaře Vašeho druha, posudkový lékař ho osloví sám – nikam žádost nenesete k potvrzení.

Pokud sama pobíráte příspěvek na péči, nemůžete být pečující osobou, ledaže byste potvrzením ošetřujícího lékaře prokázala, že jste schopna péče.

S přáním dobrého vyřízení příspěvku na péči,  

Petra Lovečková