Kniha: Průvodce smrtelníka

Připravujeme knihu, jejíž snahou je provést člověka od oznámení terminální diagnózy až po uspořádání posledních věcí.

Téma smrti a umírání zprostředkovává formou příběhů lidí, kteří si zkušeností smrti a péče o umírající prošli na vlastní kůži. Součástí jsou i praktické informace a rady o tom, jak jednat s institucemi, lékaři nebo co je potřeba k tomu, abychom umřeli podle svých přání a představ.

Datum vydání: září 2016 – ebook + tištěná verze