Zvýhodněné volání u mobilních operátorů

Pro lidi závislé na péči ostatních nabízejí čeští operátoři různé výhodné paušály, které mohou rodině v náročné situaci ušetřit část finančních prostředků.

Telefonica O2

O2 sleva ve výši 73 Kč bez DPH mají osoby závislé na pomoci ve stupni I. dle zákona č. 108/2006 Sb., § 8, písmeno a) lehká závislost (sleva u pevné linky činí 172 Kč bez DPH), státní příspěvek u I. stupně závislosti není.

Státní příspěvek ve výši 200,- Kč (neuplatňuje se DPH) a O2 sleva ve výši 73 Kč bez DPH mají osoby závislé na pomoci ve stupni II. až IV. dle zákona č. 108/2006 Sb., § 8, písmeno b) středně těžká závislost, c) těžká závislost a d) úplná závislost (sleva u pevné linky činí 172 Kč bez DPH).

Slevu je možné využívat na číslech, která jsou (či budou) aktivována na rodné číslo.

Účastník má právo na poskytování slevy pouze na jedné lince (buď mobilní, nebo pevná) a to pouze u jediného poskytovatele telefonní služby.
Nelze čerpat slevu u více operátorů zároveň, ani nelze čerpat současně na více linkách stejného poskytovatele.

Požadované doklady:

  • občanský průkaz
  • oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (musí obsahovat informaci o stupni závislosti)

Podrobnější informace můžete získat na kterékoliv z poboček O2.

T- mobile

Státní příspěvek je nahrazen zvýhodněním pro zdravotně postižené nebo osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve všech stupních závislostí nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastníka, který o ni osobně pečuje, ve formě 200 volných minut a 200 volných SMS do sítě T-mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS mohou být čerpány po provolání tarifních jednotek.

Požadované doklady:

  • občanský průkaz
  • oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

Žádat o příspěvek lze i písmeně. Oskenované oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, jméno, adresu a telefonní číslo žadatele, případně kontakt na další osobu, zaslat na: info@t-mobil.cz nebo na: T-mobil a.s., Tomíčkova 2144, 149 00, Praha 4.

Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 4603 ze sítě T-Mobile, nebo na čísle 603 603 603 z ostatních sítí nebo kterékoliv z poboček T-mobilu.

Vodafone

Vodafone poskytuje zákazníkům se zdravotním postižením nebo osobám závislým na péči jiné fyzické osoby, slevu 150 Kč na balíčku 50 min (původní cena 250 Kč).

Požadované doklady:

  • občanský průkaz
  • oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7,8 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  • vyplněná žádost: http://www.vodafone.cz/pdf/zadost.pdf

Podrobnější informace mohou stávající zákazníci Vodafonu získat na telefonním čísle 800 770 077, noví zákazníci pak na lince 800 777 777 nebo na kterékoliv pobočce Vodafonu.

(Datum aktualizace 21.3. 2011.)