← zpět na mapu
Domov pro seniory

Senior Home, s.r.o. - Domov se zvláštním režimem Telč

Telč
Štěpnická 409
588 56 Telč
Česká republika
773 833 238
773 833 239

Služby jsou určeny osobám s Parkinsonovou chorobou a se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita služby je pro 48 klientů.
Zařízení umožňujeme bydlení, stravování, zprostředkování lékařské péče, sociální službu, individuální péči a aktivní využití volného času nejen pro jednotlivce, ale i pro partnerské dvojice.

Věková skupina klientů – od 55 let.

Pokud zde najdete nesprávnou informaci, , prosím.