← zpět na mapu
Domov pro seniory

Domov pro seniory a Pečovatelsko ošetřovatelská lůžka

Praha 2
Jana Masaryka 34
Máchova 14
Praha 2
Česká republika
224 257 125 (Jana Masaryka)
222 513 321 (Máchova)

Vedoucí sociálního úseku: tel.: 224 257 125, 731 611 453
Kapacita: DS Máchova – 50 lůžek, DS Jana Masaryka – 12 lůžek
Určeno pro občany z Prahy, poskytují péči klientům imobilním, klientům se sníženou pohyblivostí i klientům s chronickým onemocněním
Domácí péče: Agentura domácí péče, Pečovatelská služba.
Půjčovna kompenzačních pomůcek, Odlehčovací služba.

Pokud zde najdete nesprávnou informaci, , prosím.